361 Ardmore – Old Parish to Dungarvan, Route Diversion

From Monday 25th February the R674 will be closed for six weeks to facilitate work on the water supply. The Local Link bus from Ardmore to Old Parish and An Rinn into Dungarvan will be diverted using the L2036 Road. Diversion currently starts at the Seanachai Bar and ends at Roberts Cross. Sorry for any inconvenience caused updates will be notified as and when they happen.

From Monday 25th February the R674 will be closed for six weeks to facilitate work on the water supply. The Local Link bus from Ardmore to Old Parish and An Rinn into Dungarvan will be diverted using the L2036 Road. Diversion currently starts at the Seanachai Bar and ends at Roberts Cross. Sorry for any inconvenience caused updates will be notified as and when they happen.

PASSENGER NOTICE -Service Delays

Please note that due to traffic diversions in Tallow and Cappoquin our 363 Tallow to Dungarvan and 364 Tallow to Fermoy services are experiencing delays of up to 10 minutes. Services are currently diverting via Tourin between Lismore and Cappoquin. Waterford City and County Council have notified that the N72 will remain closed until Saturday 9th to facilitate emergency tree removal.

Generous passenger’s donation to WLR Christmas Appeal.

On Friday the 21st of December Santa and his little helper arrived to drive the 361 Ardmore – An Sean Phobal – Helvic – An Rinn to Dungarvan bus service, and help raise funds to help the WLR FM Christmas Appeal with proceeds going to Waterford St Vincent de Paul.

A fantastic day was had by all and Santa’s little helper collected donations from the passengers on the day.

Funds raised were very generously matched by Andy Nash Mini bus Hire and also by Local Link Waterford. A Cheque in the amount of €600.00 was handed over to Ger Enright, president of Waterford St. Vincent de Paul.

A huge well don’t to everyone involved and to the generosity of the passengers on the day & also for the match funding from both Andrew Nash & Local Link Waterford

Ailbe Robinson (Driver) hands over Cheque to St Vincent de Paul President Ger Enright, also in Photo is Teresa Fennel (Local Link Waterford)

Evening Services Pilots Extended

Local Link are delighted to announce that the pilot period for evening services has been extended up to March 31st. This is to allow the National Transport Authority to review the services and decide on possible future funding.

Local Link Waterford currently operate evening and night time schedules on the following services;

363 Tallow to Dungarvan

361 Ardmore to Dungarvan

Ballyduff Upper

Local Link bring additional evening services to West Waterford

Ardmore to Dungarvan service will operate two return evening services Thursday to Saturday.

Local Link Waterford are delighted to announce the addition of two return evening services on the Ardmore, An Sean Phobal, Helvic, An Rinn to Dungarvan bus service. The pilot service will commence on Thursday 26th July and operate up to December. In addition to the evening services there will also be a Sunday service for the weekend of the Ardmore Pattern Festival 29th July.

This follows the National Transport Authority announcement that 50 new services providing evening and night time services in rural areas have been given the green light.

The NTA decided to proceed with a pilot project and applications for proposals to deliver evening and night-time services were invited from Local Link offices nationally. Of the 17 Local Link offices across the country, 12 submitted applications for funding, and all were approved.

“The Launch of these services form part of Local Link Waterford’s plans to expand public bus services across the county speaking to this paper, Teresa Fennell administrator with Local Link Waterford, said that “We are also working on increasing our Tramore to Dungarvan route from a three day service to six days per week, and have also applied to the National Transport Authority for a direct Dungarvan Clonmel service as we see this as a big gap in bus links to Dungarvan”.

As we continue to develop a network of services for County Waterford we look forward to welcoming you on our services. Fares vary depending on the destination and are set at a maximum of €3.00 per single trip for Adults. Reduced fares apply for students and children over 5 years of age. Free travel passes are accepted on all Local Link services.

For information on any of our services please check our timetables  or to let us know of unmet needs in your area our contact details are;

James on 0761 102845, Teresa on 0761 102197, Caroline on 0761 102076, or email us at info@locallinkwaterford.ie

 

 

#getonthebus #letlocallinktakeyouthere

Kids Go Free

Summer holidays are in and Kids Go Free on all Local Link Services country wide.

Running from July 2nd to 30th all kids 18 and under can travel for free on Local Link Services.

Check out our timetables and let Local Link take you there.

Kids go free from 2nd to 30th July 2018

 

 

 

 

Evening Services added to Route 363 Tallow to Dungarvan

Additional evening services on Route 363 Tallow, Lismore, Cappoquin to Dungarvan, on Thursday, Friday & Saturdays. additional service will begin from Thursday 21st June 2018

For further information please contact us

Low Call: 0761 102076

Seirbhís nua de chuid Local Link in Iarthar Phort Láirge

Seirbhís fhillte idir Aird Mhór agus Dún Garbhán ceithre uair sa ló, Luan go Satharn

(17.05.18)

Tá áthas ar Local Link a bheith in ann seirbhís nua a fhógairt d’Iarthar Phort Láirge. Deir an Comhairleoir James Tobin, atá ina Chathaoirleach ar Local Link Phort Láirge, “Tá forbairt seirbhísí bhus áitiúla nua, a chuireann seirbhís ar fáil do phobail tuaithe, mar thosaíocht ag Local Link an t-am ar fad. Díríonn an tseirbhís nua seo, idir Aird Mhór agus Dún Garbhán, ar bhearna soiléir sa mhargadh do sheirbhísí thaistil áitiúla don bpobal. Tabharfaidh sé deis, ní hamháin do dhaoine áitiúla taisteal ar mhaithe le deiseanna fostaíochta, sláinte, oideachais agus chaitheamh aimsire a chomhlíonadh, ag teacht agus imeacht ó Dhún Garbhán, ach tabharfaidh sé deis chomh maith do chuairteoirí taisteal chomh fada le Gaeltacht álainn na nDéise agus sráidbhaile stairiúil na hAirde Móire.”

“Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil le Bord Chomhlucht Forbartha na nDéise agus a Bhainisteoir, Críostóir Ó Faoláin, as ucht a gcuid cabhrach i bhforbairt na seirbhíse seo agus stadanna bus a aithint dúinn. Obair idir láimhe atá sa chlár ama agus láithreacha na stadanna go fóill, go dtí go mbeimid sásta go bhfuil seirbhís á cur ar fáil againn a oireann do riachtanais na bpobal áitiúla a bhainfidh leas as,” arsa an Comhairleoir Tóibín.

Deir James O’Donoghue, Bainisteoir Local Link, “Tá áthas orainn go bhfuil tacaíocht leanúnach á dtabhairt ag an Údarás Náisiúnta Iompair d’fhorbairt leanúnach sheirbhísí bhus áitiúla faoi Chlár Taistil Tuaithe Local Link agus táimid dóchasach go dtabharfaidh pobail na háite lán-tacaíocht don seirbhís idir Aird Mhór agus Dún Garbhán. Tá sé mar aidhm ag an gclár ama mar atá beartaithe daoine a thabhairt go dtí Dún Garbhán i gcomhair 9 a chlog ar maidin agus an tseirbhís dheireannach ag fágaint Dhún Garbhán ar a 6.00i.n., ach d’fhéadfadh athrú teacht air seo, ag braith ar threochtaí na bpaisinéirí.”

Tá an tseirbhís nua seo á seoladh tar éis fhorbairt na seirbhíse 363 idir Thulach an Iarainn agus Dún Garbhán, seirbhís atá tar éis fáis thar na mblianta sa treo is go bhfuil seacht seirbhís fhillte in aghaidh an lae anois ó Luan go Satharn agus trí sheirbhís fillte ar an Domhnach. “Tá seirbhísí bhus ó dhoras-go-doras, bunaithe ar éileamh i gceantair tuaithe, mar dhlúthchuid d’obair Local Link. Tá súil againn go gcinnteoidh seirbhísí rialta, atá ag feidhmiú 6 agus 7 lá sa tseachtain, nascacht agus go dtabharfaidh siad tacaíocht don ngeilleagar tuaithe. Tá sé seo le feiscint sa mhéadú de níos mó ná ochtó faoin gcéad i dturasanna paisinéirí ar sheirbhísí Local Link ón mbliain 2015,” a dúirt sé.

 

Local Link fós ag cur le líon na seirbhísí trasna Chontae Phort Láirge

Local Link, a bhfuil níos mó ná 15 bhliain taithí aige i bhforbairt agus i mbainistiú sheirbhísí bhus áitiúla, ag féachaint ar na féidearthachtaí a bhaineann leis an tseirbhís idir Trá Mhór agus Dún Garbhán a fhorbairt, chun go mbeidh sé ar aon dul leis an tseirbhís 363 idir Tulach an Iarainn agus Dún Garbhán. Tá iarratas déanta chomh maith chuig an Údarás Náisiúnta Iompair i gcomhair sheirbhíse idir Dún Garbhán agus Cluain Meala. Reachtáilfidh Local Link clár píolótach de sceidil thráthnónta ar roinnt sheirbhísí i rith an tsamhraidh chomh maith.

Ar aon dul le tiomantas an Rialtais chun iompar tuaithe áitiúil a fheabhsú, tá Local Link Phort Láirge tiomanta d’fhorbairt leanúnach sheirbhísí nua agus leathnaithe. Tógtar cinntí maidir le seirbhísí i gcomhthéacs Thuairisc an Choimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch Limistéar Tuaithe (CEDRA) 2014, an Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 2017 agus Phlean Straitéiseach Local Link don gClár Taistil Tuaithe 2018-2022, a d’fhoilsigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair le déanaí. Tugtar tacaíocht do Local Link laistigh de riarachán Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

De bharr mar a leanaimid orainn ag forbairt ghréasáin de sheirbhísí i gcomhair Chontae Phort Láirge, táimid ag súil le fáilte a chur romhat ar ár seirbhísí. Braitheann na táillí ar an gceann scríbe agus tá siad socraithe ag uasmhéid €3.00 an turais i gcomhair dhaoine fásta. Tá táillí laghdaithe i gcomhair mhicléinn agus pháistí os cionn 5 bhliain d’aois. Glactar le pasanna saorthaistil ar gach seirbhís de chuid Local Link.

Má tá a thuilleadh eolais uait ar aon seirbhís de chuid Local Link, féach ar  www.localinkwaterford.ie, nó déan teagmháil linn chun sinn a chur ar an eolas mar gheall ar riachtanas i do cheantar;

James ar 0761 102845, Teresa ar 0761 102197, Caroline ar 0761 102076, nó r-phost chuig waterford@locallink.ie

Local Link bring new service to West Waterford

 

Local Link bring new service to West Waterford

(May 2018)

Ardmore to Dungarvan service will operate 4 daily return services from Monday to Saturday

The development of new local bus services serving rural areas across the County continues to be a priority for Local Link. The launch of this new service between Ardmore and Dungarvan fills an obvious gap in local public transport services and will open up opportunities not only for local residents to make connections for employment, health, education and recreational opportunities to and from Dungarvan, but also allow visitors to access the beautiful Gaeltacht na nDeise and award winning historic Ardmore.

Particularly thank the Board of Comhlucht Forbartha na nDéise and Manager Críostóir Ó Faoláin for their help in developing the service and identifying bus stopping points. The timetable and location of stops will remain a work in progress until we are happy that we are providing a service that best suits the needs of the local community.

We are delighted that the National Transport Authority continue to support the ongoing development of local bus services under the Local Link Rural Transport Programme and are confident that the Ardmore to Dungarvan service will be well supported by the local community. We have developed the current timetable with a view to allowing people living in the area to get to Dungarvan for 9.00am, and the final return service will leave Dungarvan at 6.00pm, however this can change in line with passenger trends.

The launch of the new services follows on the success of the 363 Tallow to Dungarvan service which has grown over the years to seven daily return services Monday to Saturday and three return services on Sunday.   Demand responsive door to door bus services in more rural areas remains a cornerstone of what Local Link do, the development of higher frequency services operating 6 and 7 days a week are designed to ensure connectivity and contribute to supporting and sustaining the rural economy. This is underlined by the increase of over eighty percent in passenger journeys on Local Link services since 2015.

 

Local Link continues to grow the number of services across County Waterford.

Local Link, with over fifteen years experience in developing and managing local bus services are currently looking at expanding the service between Tramore and Dungarvan to bring it more in line with the 363 Tallow to Dungarvan service and have applied to the National Transport Authority for a service between Dungarvan and Clonmel. Local Link will also pilot evening schedules on a number of services over the summer months.

In line with Governments commitment to improving local public transport, Local Link Waterford are committed to the ongoing development of new and expanded services and decisions are framed in the context of the Commission for Economic Development in Rural Areas (CEDRA) Report 2014, the Action Plan for Rural Development 2017 and the Local Link Rural Transport Programme Strategic Plan for 2018 to 2022 recently published by the National Transport Authority. Local Link is supported within the administration of Waterford City and County Council.

As we continue to develop a network of services for County Waterford we look forward to welcoming you on our services. Fares vary depending on the destination and are set at a maximum of €3.00 per single trip for Adults. Reduced fares apply for students and children over 5 years of age. Free travel passes are accepted on all Local Link services.

For information on any of our services please check our timetables at www.locallinkwaterford.ie or to let us know of unmet needs in your area our contact details are;

James on 0761 102845, Teresa on 0761 102197, Caroline on 0761 102076, or email us at waterford@locallink.ie

Irish Times article ” The bus that’s for everyone”

Wonderful article on one of Local Link Waterford’s rural services published in the Magazine section of last Saturdays Irish Times.

Special thanks to all our passengers on the Tallow/Ballyduff/Ballygsaggart to Dungarvan service, to our Driver John Murphy and operator Austin O’Brien who deliver a fantastic service.

We would also like to thank Jennifer O’Connell for capturing the essence of what these public bus services mean to people living in rural areas.

 

 

About | Faqs | Route Diagram | Privacy Statement
Local Link is a website of the National Transport Authority